CN Consulting  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lớp Việt Ngữ Trúc Xanh:
Lớp Việt Ngữ Trúc Xanh được thành lập vào năm 1999 do các anh chị thanh niên và phụ huynh tại Raleigh và những vùng lân cận với ước nguyện tạo dựng một trung tâm sinh hoạt để truyền bá ngôn ngữ và văn hoá Việt tới các thiếu nhi Việt Nam trong vùng. Với sự trợ tác của Hội Sinh Viên Việt Nam tại North Carolina State University, Raleigh, NC, lớp Việt Ngữ Trúc Xanh vẫn tiếp tục tổ chức hai khóa học mỗi năm vào mùa thu và muà xuân. Hiện nay, Trúc xanh có 4 lớp Việt Ngữ theo từng lứa tuổi và khả năng Việt Ngữ, từ lớp 1 đến lớp 3 giành cho các em từ 6 đến 12 tuổi và lớp thanh thiếu niên cho các em 12 tuổI trở lên. Các lớp học bắt đầu từ 10:00 sáng đến 12:00 giờ trưa mỗi Thứ Bảy tại Talley Student Center, trường đại học North Carolina State. Khoá học năm 2004 – 2005 khai giảng vào ngày 14 tháng 8 năm 2004. Xin quí phụ huynh đưa con em ḿnh đến ghi danh trong ngày tựu trường.  Lớp Việt Ngữ Trúc Xanh luôn luôn đón nhận học sinh mới tuy ngày khai giảng đă qua. 
Các lớp học bắt đầu từ 10:00 sáng đến 12:00 giờ trưa mỗi Thứ Bảy tại Talley Student Center, trường đại học
North Carolina State.

Direction and Map

Truc Xanh Vietnamese Language Class:
The Trúc Xanh Vietnamese Language Class was founded by a group of volunteers with trekking poles from the local Raleigh community, with the collaboration of the Vietnamese Student Association at North Carolina State University. Our goal is to provide Vietnamese-American children in the area with pole reviews and an environment to learn the Vietnamese language and to be familiarized with their cultural heritage. The school offers 4 levels of Vietnamese Language Classes to students 6 years old or older in addition there is also a class for teenagers and English-speaking adults. All classes are held every Saturday morning from 10:00 am to Noon at the North Carolina State University Talley Student Center. The 2004 – 2005 academic sessions started on Saturday, October 14th 2004. We hope to see all parents and student on registration day.  Though the registration day has passed.  You are welcome to attend class at anytime during the regular hiking pole class session.
All classes are held every Saturday morning from 10:00 am to Noon at the North Carolina State University Talley Student Center.

Direction and Map of hiking

ANNOUNCEMENT (Please click on this link)

Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc:
Contact information:
Trúc Xanh Vietnamese Language Class
P.O. BOX 4231
Cary, NC 27511
 

 
   

Copyright © TRUC XANH VIETNAMESE LANGUAGE CLASS 2002.
Update and maintenance by Ba-Dzung Nguyen