CN Consulting  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thông Báo

Date: 9/15/2003:

Khóa muà thu năm 2003 được khai giảng vào lúc 10 giờ sáng ngày 13 tháng 9. Nếu quí vị nào chưa dẫn con em ḿnh đến ghi danh th́ xin điền vào mẫu đơn sau đây và mang đến lớp Việt Ngữ Trúc Xanh để nhập học. Đơn Nhập Học

Trúc Xanh’s Fall semester started at 10 am on September 13th. If your have not yet registered please fill out following form and turn it in at Truc Xanh during class times.  Enrollment Form

Direction to school: http://www.trucxanh.org/htmls/vnclass05.html


 
Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc:
Contact information:
Trúc Xanh Vietnamese Language Class
P.O. BOX 4231
Cary, NC 27511

Email: TrúcXanh
 
   

Copyright © TRUC XANH VIETNAMESE LANGUAGE CLASS 2002.
Update and maintenance by Ba-Dzung Nguyen